De bedrijfsfiets – fiscaalvriendelijke verloning voor u en/of uw medewerkers

De kans is reëel dat u, als bedrijfsleider van een vennootschap, rijdt met een bedrijfswagen en hiervoor een voordeel van alle aard wordt aangerekend. Door de alsmaar groener wordende fiscaliteit dienen we echter ook na te denken over milieuvriendelijke alternatieven. Een van deze alternatieven is de bedrijfsfiets …

Waarom kiezen voor een bedrijfsfiets?

De vennootschap kan een bedrijfsfiets aankopen of leasen en vervolgens ter beschikking stellen van haar werknemer (of bedrijfsleider), die deze kan gebruiken voor zijn/haar woon-werkverkeer. Indien deze fiets ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, zou er dus in principe, net zoals bij de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen, belast kunnen worden op een voordeel alle aard.

Fiscaal voordeel

Echter, hier is er sprake van een fiscaal voordeel. Voor een bedrijfsfiets is er geen voordeel alle aard van toepassing. In de wet is namelijk uitdrukkelijk opgenomen dat de werknemer/bedrijfsleider vrijgesteld is van belasting op de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets. Dit enkel op voorwaarde dat de bedrijfsfiets gebruikt wordt voor zijn of haar woon-werkverplaatsingen en dit ook aannemelijk kan worden gemaakt tegenover de fiscus. Er is geen verplichting om effectief elke dag met de fiets naar het werk te komen. Het woon-werkverkeer dient wel ‘regelmatig’ met de fiets te gebeuren.

Als tweede fiscaal voordeel kan erop gewezen worden dat de bedrijfsfiets combineerbaar is met de belastingvrije fietsvergoeding van 0,25 EUR per km (inkomstenjaar 2022) woon-werkverkeer. Het forfait van € 0,25/km dekt alle kosten zoals onderhoud, helm, banden … 

Aftrekbaarheid

De kosten voor de fiets in hoofde van de werkgever zijn 100% aftrekbaar in de aangifte vennootschapsbelasting.

BTW

Noteer dat op vlak van BTW de bedrijfsfiets iets minder interessant is. Een bedrijfsfiets die ook privé wordt gebruikt is voor de BTW een gemengd gebruikt bedrijfsmiddel. De BTW is dan slechts aftrekbaar in de mate dat de fiets beroepsmatig wordt gebruikt (lees: er geen privékilometers mee worden gereden). Onder privékilometers dienen, alle privéverplaatsingen inclusief het woon-werkverkeer, te worden verstaan. Voor dit gedeelte is er geen recht op aftrek.

De toekenning van een bedrijfsfiets (maar ook een bedrijfswagen) dient te worden gekaderd in een volledig uitgewerkt fiscaalvriendelijk en alternatief verloningsbeleid. Op die manier kunt u zichzelf als bedrijfsleider fiscaalvriendelijk verlonen en kunt u zich profileren als aantrekkelijke werkgever voor uw huidige en toekomstige medewerkers. Wenst u hierover eens van gedachten te wisselen?

Indien u omtrent dit onderwerp verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?