Strengere ficheplicht leidt wellicht tot meer controles inzake onkostenvergoedingen

In onze vorige Flamée-flash kondigden wij reeds de verstrengde fiscale controles aan inzake bedrijfsvoorheffing. Ook de onkostenvergoedingen, die een bedrijfsleider uit zijn vennootschap ontvangt, zullen wellicht binnenkort meer en meer aan de strenge blik van de fiscus worden onderworpen. Wij lichten u graag het één en ander hieromtrent toe …

Waarom een forfaitaire kostenvergoeding?

De fiscus en de RSZ aanvaarden in principe dat u als bedrijfsleider een forfaitaire kostenvergoeding uit uw vennootschap ontvangt voor kosten die u met privémiddelen heeft betaald. Dit voor heel wat kleine kosten, zoals bijvoorbeeld beroepsverplaatsingen met uw privéwagen, een vergoeding voor thuiswerk … Op die manier hoeft u niet steeds alle facturen en bonnetjes bij te houden, wat voor heel wat extra administratie zou zorgen. Belangrijk is wel dat u kunt aantonen dat het aannemelijk is dat u deze kosten ook effectief heeft gemaakt. Bovendien mogen de kosten niet meer afzonderlijk worden opgenomen in uw vennootschap. De maandelijkse betaling van de forfaitaire onkostenvergoeding wordt best geregeld via een overeenkomst kosten eigen aan de vennootschap.

Opname op fiche 281.20

Tot en met inkomstenjaar 2021 volstond het om op fiche mee te delen dat u een forfaitaire onkostenvergoeding uit uw vennootschap had ontvangen op basis van zogenaamde ernstige normen. Vanaf 1 januari 2022 zal er op de fiche 281.20 echter ook een totaalbedrag moeten worden vermeld.  Is dit bedrag relatief hoog in functie van uw specifieke beroepsactiviteit, dan is er kans dat de fiscus hierover meer inlichtingen zal wensen te ontvangen. Een vergoeding die u onbelastbaar uit uw vennootschap ontvangt en bovendien nog eens aftrekbaar is in de vennootschapsbelasting, is uiteraard een aantrekkelijk doelwit voor de belastingadministratie.

Wenst u dat uw onkostenvergoeding eens wordt afgetoetst aan de nieuwste grensbedragen en wordt vergeleken met de kosten die reeds in de boekhouding van uw vennootschap zijn opgenomen? Geef gerust een seintje, en wij actualiseren graag samen met u uw maandelijkse vergoeding voor kosten eigen aan de vennootschap.Indien u omtrent dit onderwerp verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!