5% registratiebelasting bij sloop en heropbouw

Wie in Vlaanderen een appartement of een woning wil kopen, wordt geconfronteerd met een significant bedrag aan registratiebelasting. Het basistarief bedraagt in Vlaanderen 10%. Indien u een woning koopt en niet over ander vastgoed beschikt, kon u al genieten van het verlaagd tarief van 6%. Dit tarief kon u sinds 1 januari 2020 nog met één procent drukken door een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren aan uw enige gezinswoning, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw ventilatiesysteem plaatst. Sinds 1 januari 2022 kunt u nu ook genieten van 5% registratiebelasting bij de sloop of heropbouw van uw woning.

Vanaf 2021 5% registratiebelasting bij sloop en heropbouw

Sinds 1 januari 2021 echter, wordt de sloop en heropbouw van een woning ook aanzien als een ingrijpende energetische renovatie. De achterliggende gedachtegang is dat de sloop en heropbouw van een woning een positievere milieu-impact heeft dan een loutere renovatie. Dit zou voortaan dus ook kunnen tegen het tarief van 5%!

Uiteraard zijn hieraan enkele specifieke voorwaarden verbonden… Zo dient de koper, om te kunnen genieten van dit gunsttarief (5% of 6%), binnen de 2 jaar zijn domicilie te vestigen op het adres van de gekochte woning. Rekening houdend met het feit dat zulke sloop- en heropbouwwerken meer tijd vragen dan een eenvoudigere renovatie, blijkt die tweejarentermijn in de praktijk vaak te kort te zijn. De Vlaamse regering heeft dan ook besloten om de beschikbare termijn op te trekken naar 3 jaar. Uit de betreffende wetgeving blijkt ook duidelijker welke werkzaamheden onder de noemer van sloop en heropbouw vallen.

Als koper kan u bij het verlijden van de akte van de aankoop van het onroerend goed het 5% tarief onmiddellijk toepassen, maar u kan ook beslissen om het verlaagd tarief pas later in te roepen. In de akte kunt u dan voorlopig het verlaagd tarief van 6% hanteren.

Zeker een interessante piste om in overweging te nemen indien u besluit om (al was het maar een gedeelte van) uw aangekochte gezinswoning te slopen en opnieuw op te bouwen!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?