Erfbelasting besparen bij aankoop onroerend goed

In Vlaanderen worden we geconfronteerd met hoge tarieven in de erfbelasting. Zo wordt een vererving van een onroerend goed door de kinderen vanaf 250.000 EUR per erfdeel belast aan 27%. Daarom loont het de moeite om vooraf de nodige optimalisaties uit te voeren. Zo kunt u de erfbelasting voor uw nabestaanden zo laag mogelijk houden.

Toekomstdenken in functie van successierechten

U kunt bij de aankoop van het onroerend goed ervoor opteren om een zogenaamde gesplitste aankoop uit te voeren. Daarmee verkrijgt u het vruchtgebruik van het onroerend goed en verwerven uw kinderen de naakte eigendom van hetzelfde onroerend goed. Hierdoor heeft u voor de rest van uw leven het recht om het huis zelf te bewonen en de huurinkomsten te innen. Indien u komt te overlijden, wast het vruchtgebruik automatisch aan bij de blote eigendom. Hierdoor worden uw kinderen volle eigenaar van het onroerend goed. Hierop is geen erfbelasting meer verschuldigd.

De waarde van het vruchtgebruik is afhankelijk van de leeftijd van de ouders op het ogenblik van de aankoop van het onroerend goed. Hoe ouder de ouders zijn, hoe lager de waarde van het vruchtgebruik. En hoe hoger het bedrag dat de naakte eigenaars, in casu de kinderen, moeten betalen. Dat kan je voorkomen door voorafgaandelijk een geldsom aan uw kinderen te schenken. Dat kan via een notariële schenkingsakte (met schenkbelasting), of via een zogenaamde bankgift.

De gesplitste aankoop van een onroerend goed is een zeer interessante fiscale optimalisatie inzake erfbelasting. Het is evenwel van primordiaal belang dat u de nodige documenten correct opmaakt en dat u het vooraf te bepalen stappenplan nauwkeurig volgt. Wij helpen u hiermee graag op weg!

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dat kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be. Wij helpen u hierbij graag verder.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!