Wat met de vennootschap bij echtscheiding? Heeft mijn ex-partner recht op een vergoeding?

De aandelen van uw BV staan op uw naam. Het is een misvatting te denken dat de waarde ervan dan automatisch aan u toekomt op moment van echtscheiding. In bepaalde gevallen zal u uw ex-partner toch een vergoeding verschuldigd zijn. Een woordje uitleg hieromtrent …

Huwelijksvermogensstelsel van cruciaal belang

Het vermogen van echtgenoten kan in een huwelijkscontract worden bepaald, ofwel door de wet, via het zogenaamd wettelijk stelsel. Indien u geopteerd hebt voor het stelsel van scheiding van goederen kunt u alvast op uw twee oren slapen. Als de aandelen onder dit stelsel volledig op eigen naam staan, maakt uw ex-partner geen aanspraak op een vergoeding.

De situatie ligt enigszins anders indien u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel. Het wettelijk stelsel impliceert dat er drie vermogens zijn, nl. het eigen vermogen van iedere echtgenoot, en het gemeenschappelijk vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd. Enkel indien u kunt aantonen dat u de aandelen reeds vóór het huwelijk in bezit had, of ze tijdens het huwelijk met eigen middelen of tijdens het huwelijk geschonken gekregen gelden heeft opgericht, kunnen deze tot uw persoonlijk eigen vermogen behoren. Indien dit bewijs niet geleverd kan worden, kan uw ex-partner aanspraak maken op de helft van de waarde van de aandelen, ook al heeft de andere partij nooit prestaties verricht voor de vennootschap.

De redenering hiervoor bestaat erin dat het gemeenschappelijk vermogen mogelijk inkomsten is misgelopen omdat de vennootschap voornamelijk als ‘spaarpotje’ werd gebruikt. In casu kan dit door uzelf een lage bezoldiging uit te keren (die in het gemeenschappelijk vermogen valt) en winsten in de vennootschap aan te leggen als reserves (die in het eigen vermogen vallen).

Scenario’s en hun implicaties

1.Indien de vennootschap vóór het huwelijk werd opgericht, zijn de aandelen per definitie ‘eigen’: de ex-partner kan enkel aanspraak maken op de inkomsten die het gemeenschappelijk vermogen is misgelopen door het oppotten van geld in de vennootschap. Deze regeling is in voege sedert 1 september 2018;

2. Indien de vennootschap tijdens het huwelijk met gelden van de gemeenschap werd opgericht, blijven de aandelen op moment van scheiding op naam van diegene die ze bezit. In deze situatie zal het evenwel mogelijk zijn voor de ex-partner om een vergoeding te vragen ten belope van de waarde van het aandeel;

3. Indien de vennootschap tijdens het huwelijk met eigen gelden (zoals reeds gestipuleerd) werd opgericht, kan de ex-partner in principe geen aanspraak maken op een vergoeding. Het bewijs dat de oprichting met eigen gelden geschiedde dient in deze wel te worden gestaafd.

Houd er rekening mee dat deze vergoedingsregeling enkel geldt voor aandelen die sinds 1 september 2018 verkregen zijn. Ook echtgenoten gehuwd vóór die datum kunnen er echter gebruik van maken, maar dan enkel voor inkomsten die vanaf die datum opgepot werden.

Indien u hieromtrent verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten