Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen

Wanneer echtgenoten in het huwelijksbootje stappen, zijn er verschillende opties voor wat betreft het huwelijksstelsel. Er kan geopteerd worden voor het stelsel van scheiding van goederen, het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap van goederen. Het aangenomen stelsel kan verstrekkende gevolgen hebben, niet in het minst naar successie toe. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Huwelijksvermogenswet per 1 september 2018 is er een nieuwe mogelijkheid tot successieplanning ontstaan voor echtgenoten die opteerden voor het stelsel van scheiding van goederen.

Wat is een huwelijksvoordeel?

Een huwelijksvoordeel betreft een voordeel dat de langstlevende echtgenoot bekomt uit de werking, samenstelling of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel, dat beperkt blijft tot de huwelijkse aanwinsten.

Concreet is het op heden mogelijk voor echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen om, de goederen die zij in onverdeeldheid hebben, in volle eigendom toe te bedelen aan de langstlevende echtgenoot. Dit kan middels het opnemen van een verblijvingsbeding of keuzebeding in het huwelijkscontract. Echtgenoten die er aldus bewust voor gekozen hebben geen gemeenschappelijk vermogen aan te houden, kunnen de langstlevende nu ook optimaal beschermen.

Doordat deze verkrijging geacht wordt ‘onder bezwarende titel’ te geschieden zal men deze niet aanzien als een schenking. Dit feit heeft belangrijke fiscaalrechtelijke gevolgen. 

Fiscale gevolgen: roerend vs. onroerend

De Vlaamse Belastingdienst heeft recentelijk bevestigd dat bovenvermeld verblijvingsbeding bij scheiding van goederen geen fiscaal misbruik uitmaakt. Er zal door de langstlevende echtgenoot geen erfbelasting verschuldigd zijn op hetgeen diegene bovenop de helft van de onverdeelde goederen verkrijgt.

Er speelt echter een nuance naargelang het over roerende of onroerende goederen gaat. Indien er middels het verblijvingsbeding onverdeelde onroerende goederen verkregen worden door de langstlevende, zal die laatste onderworpen zijn aan het verdeelrecht (2,5% in Vlaanderen) als beide echtgenoten meteen in de onverdeeldheid betrokken waren.

Verkooprecht (12% in Vlaanderen) zal verschuldigd zijn door de langstlevende indien eerst een eigen onroerend goed in onverdeeldheid werd gebracht. Dit op de helft van de waarde van het onroerend goed.

Er is geen verdeelrecht of verkooprecht verschuldigd op de onverdeelde roerende goederen die toekomen aan de langstlevende.

Ook voor gemeenschapsstelsel?

Ook onder het gemeenschapsstelsel is het mogelijk dergelijk verblijvingsbeding op te nemen in het huwelijkscontract. De langstlevende zal evenwel erfbelasting verschuldigd zijn op alles wat diegene méér verkrijgt dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen.

U merkt dat een huwelijkscontract en een vermogensplanning geenszins te standaardiseren valt. Deze zijn sterk situatieafhankelijk. Teneinde zware erfbelasting voor uw nalatenschap te vermijden, is het daarom aangewezen op vandaag reeds initiatieven inzake successieplanning te nemen.

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!