Meerwerken zorgen voor hoger bedrag dan initieel voorzien … Wat doet u als aannemer?

Bij aannemingsovereenkomsten vragen veel klanten op voorhand een inschatting van wat een bepaald werk ongeveer zal kosten. Toch is het niet altijd mogelijk om dergelijke inschatting goed te maken. Het is mogelijk dat werken langer duren dan verwacht, waardoor deze meerwerken ervoor zorgen dat de aanvankelijk ingeschatte offerteprijs overschreden wordt. De vraag rijst of de klant zich op die aanvankelijke offerte kan beroepen om de (veel) hoger uitgevallen factuur te protesteren.

Indien u in uw contract duidelijk stipuleert dat de aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs is, is het antwoord eenvoudig. U draagt als aannemer het volledige risico op meerwerken. In de situaties waarbij men niet met vaste forfaits werkt, is het antwoord echter minder eenduidig. Als u als aannemer meerwerken dient uit te voeren, kan u dan deze meerwerken verhalen op de opdrachtgever?

Vooreerst is het uiteraard belangrijk om te weten wanneer werkzaamheden zogenaamde ‘meerwerken’ zijn. Iets is pas een meerwerk als het gaat om een werk dat bij de opmaak van de offerte onmogelijk kon voorzien worden. Bijvoorbeeld wanneer u in de bouwsector een offerte opmaakt voor de aanleg van een oprijlaan bij een oude woning, maar stoot op een verdoken regenput net waar die oprijlaan moet komen. Daarop vraagt de klant u om deze regenput opnieuw met het huis te verbinden. Dit zijn meerwerken; u kon namelijk bij het opstellen van de offerte onmogelijk weten dat dergelijk probleem zich zou voordoen of dat de klant ook loodgieterij van u zou vragen.

Bent u als aannemer echter de kosten voor het opvoegen van de stenen of voor de graafwerken vergeten, is dit geen meerwerk, aangezien u dit als vakkundige had moeten voorzien.

Bij meerwerken tellen principieel de werkelijk gepresteerde uren. Vertrouw echter niet blindelings op dit principe. U kan niet zomaar en zonder limiet veel te lage offertes opstellen. Bij een te lage offerte kan de opdrachtgever de factuur immers in twijfel trekken, aangezien u hem met uw veel lagere offerte misinformatie bezorgd hebt en op het verkeerde been gebracht hebt. Een rechter kan in dergelijk geval oordelen dat (een deel van) de bijkomende uren tegenover de offerte niet betaald moeten worden.

Als u echter, als aannemer, een aantal zorgvuldigheden in acht neemt, verlaagt u de kans hiertoe. Vooreerst, laat u best de klant een werkbon ondertekenen met daarop van wanneer tot wanneer u aan de slag bent. Indien dit niet mogelijk is, voorzie de klant dan op geregelde tijdstippen van een overzicht met het aantal uren en de bijhorende werkzaamheden. Daarnaast brengt u idealiter zo snel mogelijk de klant op de hoogte indien onvoorziene moeilijkheden optreden. Zo heeft de klant wellicht meer begrip voor uw bijkomende uren. Hou zeker ook de verklaring voor de bijkomende uren bij, voor het geval discussie mocht ontstaan.

Ook goed opgestelde algemene voorwaarden op uw offertes, kunnen een bijkomende bescherming betekenen indien discussie zou ontstaan. Bij het opstellen van dergelijke algemene voorwaarden, kunnen wij u helpen. Een mail of telefoontje volstaat.

Heeft u hier nog vragen over? Aarzel dan niet ons te contacteren via robin.b@flamee.be .

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!