Verplichte fietsvergoeding voor werknemers vanaf 1 mei 2023

Met de wintermaanden achter de rug is het zover. Het nieuwe koersseizoen is van start gegaan. En met het goede weer zijn ook de werknemers meer geneigd om hun stalen ros vanonder het stof te halen. We hadden het in onze voorgaande Flamée Flashen reeds aan aantal keer over de (fiscale) voordelen van het gebruik van de fiets, Sportieve medewerkers/bedrijfsleiders en de fietsvergoeding of Brutoloon in ruil voor een fiets(lease). Mogelijks betaalt u als werkgever op vandaag reeds een fietsvergoeding aan uw werknemers, al dan niet opgelegd door een sectorale cao. Voor bepaalde werkgevers is dit op vandaag echter niet verplicht, maar daar komt verandering in vanaf 1 mei 2023.

Zo kan u als werkgever een vergoeding tot 0,25 EUR per afgelegde kilometer woon-werkverkeer uitbetalen, volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Overschrijdt u dit bedrag, dan zal dit gedeelte alsnog als loon worden aanzien.

In de Nationale Arbeidsraad werd onlangs een cao gesloten over een fietsvergoeding voor iedereen die met de fiets naar het werk gaat. Deze cao impliceert dat u als werkgever vanaf 1 mei 2023 verplicht bent om al uw (fietsende) werknemers een fietsvergoeding uit te keren voor een maximale afstand woon-werkverkeer van 40 km per dag. Voor werknemers die vandaag al recht hebben op een fietsvergoeding op basis van een cao, verandert er in principe niets.

Vanaf 1 mei 2023 bedraagt de fietsvergoeding zelfs 0,27 EUR per kilometer. Indien uw werknemer dus op 10 km woont, heeft hij recht op een fietsvergoeding van 5,40 EUR (= 10 km x 2 x 0,27 EUR) per dag dat hij met de fiets naar het werk komt.

Merk op dat zowel een klassieke fiets als een elektrische fiets, speedpedelec, koersfiets of mountainbike in aanmerking komen voor deze voordelige vergoeding. Rolschaatsen, skateboards of steps vallen hier niet onder.

Verder is het vereist dat de werknemer in kwestie regelmatig met de fiets naar het werk komt. Men definieert dit als minstens eenmaal per week, of bijvoorbeeld elk jaar in de zomermaanden.

Deze nieuwe verplichting zal voor vele werkgevers zorgen voor een verhoging van hun personeelskosten. De regering heeft daarom een budget vrijgemaakt om voor de jaren 2023 en 2024 te voorzien in een compensatiemechanisme voor de werkgevers, om zo de financiële impact van de veralgemening en de verhoging van de te betalen fietsvergoedingen te compenseren. Over deze compensatiemechanismen is verder nog niks concreet bekend.

Heeft u vragen over deze verplichte fietsvergoeding of over alternatieve verloningssystemen in het algemeen? Wilt u het verschil tussen de loonkost voor u als werkgever enerzijds en het netto-inkomen voor de werknemer anderzijds zo beperkt mogelijk houden?

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!