Sportieve medewerkers/bedrijfsleiders  en de fietsvergoeding – fiscaal bekeken

Dat duurzaamheid steevast hoog op de politieke agenda zal staan, is als het ware een open deur intrappen. Ook voor de bedrijfswereld is hier geen ontkomen aan. Zo is er een onmiskenbare tendens naar een vergroening van het wagenpark, geïncentiveerd door beleidsmakers via een aanpassing van de fiscale spelregels. Één van de krijtlijnen hierbij is het inzetten op alternatieve (milieuvriendelijke) transportmiddelen, zoals de bedrijfsfiets en het stelsel van de fietsvergoeding. Omtrent deze fietsvergoeding geven wij u graag een woordje uitleg! 

Stelsel anno 2022

Indien u of uw werknemer met de fiets naar het werk komt, bestaat de mogelijkheid dat u hiervoor een compensatie per kilometer krijgt. Deze fietsvergoeding is voor inkomstenjaar geplafonneerd op €0,25 per kilometer. Het voordeel schuilt in het feit dat deze vergoeding vrijgesteld is van zowel bedrijfsvoorheffing als RSZ-bijdragen. Daarenboven zijn de betalingen in hoofde van de uitkerende vennootschap voor 100% aftrekbaar.

Een werknemer wiens woon-werkverkeer (heen) tien kilometer bedraagt kan aldus €5,00 (20 x €0,25) per dag krijgen. Dit op voorwaarde dat het gehele traject ook effectief met de fiets wordt afgelegd. Indien dit niet het geval is, dient men de vergoeding pro-rata te berekenen. Het type fiets waarmee de verplaatsing gebeurt, is in principe niet van belang. Dit mag gerust een e-bike of een racefiets zijn.

Een gunst of een recht?

Werkgevers kunnen in principe zelf kiezen of ze de fietsvergoeding toekennen of niet. Het betreft aldus in principe geenszins een verworven recht.  Ondertussen is er in bepaalde gevallen wel reeds sprake van een verplichte fietsvergoeding. Zo is dat bijvoorbeeld het geval voor Paritair Comité 200, het grootste paritair comité voor bedienden. Het nieuw sectoraal akkoord stipuleert dat de verplichte fietsvergoeding vanaf 1 juli 2022, €0,20 per kilometer zal bedragen, met een maximum van €8,00 per dag. In diverse andere paritaire comités gelden afwijkende regels.

Wenst u zichzelf of uw medewerkers te motiveren milieuvriendelijk en sportief naar het werk te komen? Denk dan eens aan de fietsvergoeding. Bij vragen, graag tot uw dienst!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!