UPDATE: Afbraak en wederopbouw in 2024? Witte rook uit de Wetstraat.

In onze vorige Flamée-flash werd de ‘permanente’ maatregel voor afbraak-wederopbouw aan 6% btw in sommige centrumsteden en de ‘tijdelijke’ maatregel voor heel België besproken. Deze ‘tijdelijke’ gunstmaatregel loopt af op 31 december 2023.

Toen was het nog niet duidelijk wat er zou gebeuren in 2024 en was het wachten op het begrotingsakkoord. Vanaf 2024 worden beide maatregelen samengevoegd tot één gunstregime.

Het nieuwe ‘permanente’ regime vanaf 2024:

Vooreerst het goede nieuws: de ‘nieuwe’ maatregel vanaf 1 januari 2024 zou nog steeds gelden voor heel België.

Echter de nieuwe sociale voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze maatregel zijn verscherpt:

Enkel particulieren kunnen nog genieten van het 6% tarief indien:

 •  het gaat om hun enige eigen woning en;
 • de herbouwde oppervlakte mag maximaal 200 m² bedragen.

Het gebouw moet bovendien na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden als enige privéwoning.

Merk op dat u nog steeds een gedeelte van de woning voor uw beroep kunt gebruiken, maar tweede verblijven en woningen om te verhuren ontspringen de dans.

Enkel in het geval dat u de woning verkregen heeft door een erfenis mag u nog eigenaar zijn van een tweede woning.

Net zoals de huidige regeling moet de afbraak van een gebouw gepaard gaan met de wederopbouw en moeten de bovenstaande voorwaarden minstens gedurende 5 jaar voldaan blijven. Indien er niet langer voldaan is aan de voorwaarden, dan moet u een gedeelte van het btw-voordeel (= 15%) terugstorten.

Noteer dat het nieuwe gunstregime ook geldt voor een woning bestemd voor langdurende verhuur in het kader van het sociaal beleid door een bouwheer.

Niet iedereen zal dus gelukkig zijn met deze nieuwe permanente maatregel. Projectontwikkelaars, sleutel-op-de-deurbedrijven of private investeerders kunnen namelijk niet meer genieten van het verlaagd tarief van 6%, hetzij om de verkopen hetzij om zelf te bouwen.

Wat met de huidige projecten?

De huidige ‘permanente’ regeling in de 32 centrumsteden kan zonder de nieuwe voorwaarden blijven toegepast worden indien de omgevingsvergunning is aangevraagd uiterlijk op 31/12/2023 en de btw opeisbaar wordt uiterlijk op 31/12/2024.

De tijdelijke maatregel kan eveneens verder toegepast worden wanneer de omgevingsvergunning is aangevraagd geweest uiterlijk op 30/06/2023 en de btw opeisbaar wordt uiterlijk op 31/12/2024.

Werken moeten op relevante wijze steunen op de bestaande dragende muren, in het bijzonder de buitenmuren, en op de wezenlijke elementen van de structuur van het bestaande gebouw.

Heeft u plannen om een onroerend goed te slopen en herop te bouwen en wenst u van gedachten te wisselen omtrent uw budget hiervoor? Een mail of telefoontje volstaat. We bekijken het graag!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!