De innovatiepremie: een fiscaal interessant extraatje voor uw creatieve werknemers

Wilt u de werknemers die creatief en constant meedenken aan de verbetering van uw bedrijf extra en fiscaalvriendelijk gaan belonen? Dan kan de innovatiepremie hier een goed middel voor zijn. Deze premie werd nu zelfs verlengd tot eind 2024!

De innovatiepremie is een financiële vergoeding die u kan uitkeren aan werknemers die opkomen met creatieve ideeën die de werking van uw organisatie verbeteren. De premie is vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Bruto is dus gelijk aan netto! Daarnaast is hij ook 100% fiscaal aftrekbaar in uw vennootschap. Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden die wij hieronder graag voor u uiteenzetten.

Enerzijds zijn er de voorwaarden voor de innovatie. Wat komt allemaal in aanmerking voor deze premie?

 • Het idee moet vernieuwend zijn, er moet een meerwaarde te zien zijn voor de normale bedrijfsactiviteit.
 • Het kan niet louter blijven bij een idee. Dit idee moet ook effectief geïmplementeerd worden en dit moet aantoonbaar zijn. Wanneer de nieuwe ontwikkelingen zich nog in een ontwerpfase bevinden en u dit kan aantonen, is dit ook voldoende.
 • De innovatie mag niet worden uitgevoerd door een derde partij. Enkel wanneer u niet over de vereiste deskundigheid beschikt binnen uw vennootschap, mag u een deel van het project uitbesteden.

Anderzijds zijn er ook een aantal voorwaarden m.b.t. de uitkering van de premie.

 • De omvang van de premie mag maximaal één bruto maandloon  van de betrokken werknemer bedragen per jaar. Daarnaast mag de premie ook niet hoger zijn dan 1% van de totale loonmassa van uw organisatie.
 • De premie mag niet ter vervanging zijn van het loon van de werknemer. Het betreft een extra verloning.
 • Ten slotte kan u de innovatiepremie slechts uitkeren aan 10% van uw werknemers op jaarbasis, met een maximum van 10 werknemers. Heeft u minder dan 30 werknemers, dan kan u 3 werknemers belonen met de innovatiepremie.

Om de premie effectief te kunnen uitbetalen, dient er eerst een aanvraag te gebeuren bij de FOD Economie.

Wenst u een dergelijke premie aan uw medewerker(s) uit te betalen? Heeft u hulp nodig in het kader van de aanvraagprocedure bij de FOD Economie? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen! Wij staan u hierin graag bij.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!