Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs sinds 1 januari 2023

Het stelsel van de flexi-jobs is reeds geruime tijd in voege, in ons artikel van 7 december 2021 geven we hier uitgebreide info over. Werknemers die reeds een hoofdberoep uitoefenen, kunnen dat blijven doen en daarnaast ook als flexi aan de slag gaan, zonder daarvoor zelfstandige in bijberoep te moeten worden.  Met de Programmawet van 26 december 2022 wordt het toepassingsgebied van deze regeling gevoelig uitgebreid.

De ongewijzigde voorwaarden

Hieronder nogmaals de voorwaarden waaraan u dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een flexi-job:

 • Uw werkt of werkte als werknemer minstens 4/5de.  Er wordt in deze steeds gekeken naar de situatie van drie kwartalen eerder. Wilt u met andere woorden aan de slag als flexi, dan dient u het jaar ervoor minimum 4/5de gewerkt te hebben in april, mei en juni;
 • U bent gepensioneerd.

Het voornoemd stelsel is voordelig in de zin dat u op deze inkomsten geen sociale bijdragen verschuldigd bent. Daarnaast bouwt u ermee sociale rechten op.

Uitbreiding van de sectoren

Tot voor kort werden flexi-jobs veelal ingeschakeld in de horeca of detailhandel. Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied echter gevoelig uitgebreid. Concreet komen vanaf deze datum ook onderstaande sectoren in aanmerking:

 • het nationale paritair comité voor de sport (PC 223);
 • het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PC 303.03);
 • het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten, zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
 • het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) of van openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector.

Naast de uitbreiding van de sectoren bepaalt de Programmawet eveneens dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) er zal op toezien dat de flexi-jobber niet aangeworven werd bij een werkgever die buiten het toepassingsgebied valt.

Vermoedt u dat uw onderneming in aanmerking komt als potentiële werkgever voor flexi-jobbers? Geef ons gerust een seintje en we bekijken graag samen met u de opportuniteiten! U kunt ons eenvoudig contacteren via jordy.vh@flamee.be.

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten