Afschaffing aftrek langetermijnsparen tweede woning

Fiscaal voordeel inzake uw tweede/derde/… woning

De federale belastingvermindering langetermijnsparen niet-eigen woning, kortweg de federale woonbonus, is van toepassing bij de aankoop van een woning waarin u geen domicilie heeft. Deze vermindering laat u toe de kapitaalaflossingen van een met deze woning verbonden lening in te brengen in de aangifte personenbelasting. Hierdoor verkrijgt u een interessant belastingvoordeel …

Indien u geen lening inzake een niet-eigen woning heeft afgesloten, kunt u er ook voor opteren om de premies van een aangegane levensverzekering in te vullen in de aangifte personenbelasting. Ook hiervoor kan het belastingvoordeel worden genoten.

Langetermijnsparen: fiscaal voordeel

De betaalde kapitaalaflossingen, maar ook de premies van een schuldsaldoverzekering, kunnen tot 2.350 EUR ingebracht worden. Hiervoor geldt een belastingvermindering van 30 procent. Er kan bijgevolg maximaal 705 EUR aan belastingen bespaard worden (excl. gemeentebelasting).

Uitdoofscenario voor het belastingvoordeel inzake langetermijnsparen

Voorheen hadden de gewesten hun eigen specifiek fiscaal systeem voor de eigen woning. Vlaanderen en Brussel hebben deze recent afgeschaft terwijl ook Wallonië grondige hervormingen doorvoerde.

Sinds de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen zorgt het fiscaal voordeel op bijkomende woningen voor serieus wat wrevel… Ondertussen is de regering het toch eens geworden over het lot van de fiscale voordelen van inzake bijkomend onroerend goed. De aftrek langetermijnsparen wordt dan ook afgeschaft voor leningen aangegaan vanaf 01/01/2024. Dit met uitzondering van de herfinancieringen van eventuele oude leningen.

De intresten verbonden met de lening voor een bijkomend onroerend goed kunnen ook ingebracht worden in de aangifte. Dit onder het stelsel van de zogenaamde federale gewone intrestaftrek. Hierdoor kan het belastbaar onroerend inkomen zelfs tot nul herleid worden. Merk op dat dit systeem wel nog blijft bestaan!

Besluit

Kapitaalaflossingen verbonden met leningen voor bijkomend onroerend goed afgesloten vanaf 2024 geven niet langer een voordeel in de aangifte personenbelasting. De interesten die met een dergelijke lening zijn verbonden wel. Denkt u er aan om een tweede/derde/… woning aan te schaffen en hiervoor een krediet aan te gaan? Dan is dit jaar fiscaal gezien misschien wel nog het beste moment!

Heeft u hier vragen over? Een mailtje of telefoontje naar ons kantoor volstaat. Graag tot uw dienst.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?