Flexi-jobs : voorwaarden en fiscaliteit

U heeft waarschijnlijk al gehoord van het systeem van zogenaamde flexi-jobs.  Het statuut bestaat sinds december 2015 in de horecasector en breidde men drie jaar later uit naar de detailhandel.  Het is een vorm van tewerkstelling waarbij een werknemer een extra job aanneemt aan merkelijk gunstiger fiscale voorwaarden.

Wat is een flexi-job?

Een flexi-job geeft werknemers de kans om op een voordelige manier bij te klussen naast hun hoofdbaan. Er hangen wel strikte voorwaarden aan vast. Men breidde het aantal sectoren voor flexi-jobs fors uit teneinde meer mensen te faciliteren en fiscaal te stimuleren. Op die manier ondersteund de overheid eveneens werkgevers om makkelijk en flexibel extra krachten aan het werk te zetten.

Flexi-jobs: voorwaarden en fiscaliteit?

Niet alle werknemers hebben het recht om via een flexi-job bij te verdienen. Een werknemer mag een flexi-job pas uitoefenen als hij/zij voor minstens 4/5 bij één of meer werkgevers tewerkgesteld is. Ook gepensioneerden mogen een flexi-job uitoefenen, ongeacht het beroep dat ze voorafgaand aan hun pensioen uitoefenden. De ondernemingen die een beroep kunnen doen op flexi-jobbers worden onderscheiden aan de hand van het paritaire comité, waaronder zij ressorteren.

De werknemer die gebruik maakt van het stelsel van flexi-job betaalt op de extra gegenereerde inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. Er worden bovendien wel sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, …) opgebouwd. De werkgever die flexi-jobs inschakelt is 25% werkgeversbijdragen verschuldigd bovenop het loon dat hij moet uitbetalen.  Hij dient wel rekening te houden met enkele strikte administratieve formaliteiten.

Wenst u meer informatie omtrent de voorwaarden, het fiscaal regime en de formaliteiten inzake de tewerkstelling van flexi-jobs, neem gerust contact met ons op.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?