Tweedeverblijfstaks Knokke, De Panne en Koksijde ongrondwettelijk?

De tweedeverblijfstaks

De meeste steden en gemeenten heffen op vandaag een specifieke belasting op tweede verblijven: de tweedeverblijfstaks. Deze belasting is verschuldigd door eigenaars van een woning die niet tot hun hoofdverblijfplaats dient, maar die op elk moment door hen voor bewoning kan worden gebruikt. Het tarief verschilt van gemeente tot gemeente, en is afhankelijk van de ligging of de grootte van het verblijf in kwestie.

De tweedeverblijfstaks is wettig zolang er geen discriminatie ontstaat tussen eigenaars van een tweede verblijf en de mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeente. Net daar wringt het schoentje in De Panne, Koksijde en Knokke. Eigenaars van een tweede verblijf in deze drie kustgemeentes zijn tweedeverblijfstaks verschuldigd, terwijl vaste inwoners deze bijkomende gemeentebelasting niet hoeven te betalen.

Discussie in de rechtbank

Tot nu toe zijn alle bezwaarschriften tegen de taks door de gemeenten verworpen. Dit werd voor door rechtbank van eerste aanleg in Brugge beoordeeld, waar de eerste zaken in februari 2023 werden gepleit. De Brugse rechtbank had zich in eerdere gelijkaardige zaken al ongunstig uitgesproken en oordeelde dat de tweedeverblijfstaks niet discriminerend was.

Voor één specifiek dossier werd echter beroep door de belastingplichtige beroep aangetekend. In maart 2023 bepleitte de verdediging van een dame met een tweede verblijf in Knokke haar zaak voor het Hof van Beroep in Gent. Het Hof van Beroep gaf mevrouw gelijk!

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Beroep te Gent heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brugge haar rechtspraak herzien in het voordeel van de eigenaars van een tweede verblijf. De boodschap is duidelijk. Het Hof van Beroep zal dezelfde lijn volgen in de andere zaken tegen Knokke en zelfs tegen Koksijde en De Panne, want daar bestaat hetzelfde probleem.

Helaas is het onmogelijk om voor de tweedeverblijfstaks een groepsvordering in te stellen. Daarom moeten de getroffen belastingplichtigen elk jaar een nieuw bezwaarschrift indienen bij de gemeente vooraleer gerechtelijke stappen kunnen genomen worden. Als gevolg hiervan zijn de betrokken belastingbetalers gedwongen om elk jaar een geschil aan te spannen (eerst een administratieve procedure bij de lokale overheid, vervolgens een beroep bij de rechtbank voordat gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen). Tot nu toe worden alle administratieve beroepen tegen de belasting systematisch verworpen door de gemeenten, waardoor de belastingbetaler gedwongen is een zaak aan te spannen voor de rechtbanken in Brugge.

Tenzij het Hof van mening zou veranderen, zal ze dus alle tweedeverblijfstaksen van die jaren nietig verklaren. Dit arrest is dus ook bemoedigend voor zij die gelijkaardige taksen hebben betaald in Koksijde en De Panne. Heeft u een dergelijk tweede verblijf en wenst u ook de tweedeverblijfstaks aan te vechten? Aarzel dan niet om ons te contacteren via roeland@flamee.be. Wij helpen u hierbij graag verder!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

  • Actua / Publicaties

    Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

  • Actua / Publicaties

    Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?