Een collectieve bonus voor uw personeel? Doe het fiscaalvriendelijk!

Het hoeft geen betoog dat  het aantrekken en behouden van goed personeel de laatste jaren enorm belangrijk geworden is. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt doet u er als onderneming goed aan om de ‘key-medewerkers’ op lange termijn geëngageerd te houden. Een manier om dit te doen kan er in bestaan een bepaald bonussysteem in uw bedrijf te introduceren. Hoewel de klassieke cashbonus op heden nog door heel wat bedrijven wordt gehanteerd, wensen we te wijzen op het feit dat er diverse andere mogelijkheden zijn. Deze zijn zowel voor u als voor uw personeel fiscaal voordeliger. Hieronder houden we respectievelijk de winstpremie en de CAO 90 tegen het licht.

Winstpremie

De winstpremie is niet gebonden aan individuele prestaties. In principe geldt deze dus voor alle medewerkers binnen de onderneming. Ze mag niet meer bedragen dan 30% van de totale bruto loonmassa.

Er bestaan twee soorten winstpremies, namelijk de ‘identieke’ en de ‘gecategoriseerde’ winstpremie. Bij de identieke winstpremie krijgen de werknemers hetzelfde bedrag of een gelijk percentage van het brutoloon. Bij de gecategoriseerde premie is de hoogte afhankelijk van een verdeelsleutel op basis van objectieve criteria zoals daar zijn anciënniteit, graad, functie, weddeschaal.

Het voordeel van de winstpremie schuilt hem in het feit dat er voor de werkgever geen patronale RSZ verschuldigd is. De medewerker betaalt 13,07% RSZ en behoudens specifieke gevallen in principe 7% bedrijfsvoorheffing op het toegekend bedrag. De winstpremie is voor de vennootschap niet fiscaal aftrekbaar, maar de gunstige fiscale behandeling toch een stuk interessanter dan de klassieke cashbonus!

CAO 90

Ook de CAO 90-bonus of de ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ is eveneens een collectieve premie, doch in tegenstelling tot de winstpremie is deze bonus gebonden aan collectieve, objectief meetbare parameters. Naast de duidelijk omschreven en controleerbare doelstellingen is het bedrag per werknemer geplafonneerd. Daarnaast dienen de termijnen en goedkeuringsprocedures steeds te worden gerespecteerd. De procedure van een CAO 90 bonusplan is daarmee iets uitgebreider dan bij de winstpremie.

Onder dit stelsel betaalt de werknemer wel 13,07% RSZ-bijdrage, doch zal er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. De werkgever is op deze bonus wél patronale RSZ verschuldigd, maar de kosten zijn dan weer wél aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Meest voordelig?

Louter fiscaal gezien dienen we te stellen dat de CAO 90 net iets interessanter is. Omwille van de meetbare, collectieve doelstellingen die inherent zijn aan het systeem, kan dit eveneens als drijfveer dienen om bepaalde, collectieve resultaten te behalen. Het grote voordeel van de winstpremie daarentegen is voornamelijk de eenvoudige procedure en het feit dat er geen rekening dient te worden gehouden met een bepaald plafond. De keuze voor het één dan wel het ander stelsel dient uiteraard steeds geval per geval te worden bekeken.

Wenst u meer informatie over deze interessante alternatieve verloningssystemen? Of wenst u een klankbord inzake uw strategisch HR-beleid? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Een e-mail of telefoontje volstaat.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!