Provinciale belasting voor tweede verblijven –  ook de provincie West-Vlaanderen bijt in het zand…

Enkele maanden geleden besliste het Hof van Beroep te Gent dat het gemeentelijk belastingreglement van Knokke-Heist op tweede verblijven in strijd is met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel. Wij berichtten u hier reeds over in één van onze vorige Flamée-flashes.

Ook de provincie West-Vlaanderen heft een belasting op tweede verblijven. Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van een tweede verblijf. Een tweede verblijf betreft “elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt”.

De ‘vaste inwoners’ van de provincie betalen in 2023 slechts een algemene provinciebelasting van 22,00 euro (wanneer het gaat om gezinnen bestaande uit één persoon) of 44,00 euro (wanneer het om andere gezinnen gaat). De mensen met een tweede verblijf, daarentegen, betalen drie keer zo veel, nl. 132,00 euro. Ook hier besluit het Hof dat er een schending is van het gelijkheidsbeginsel.

De argumentatie van de provincie dat het vooral de personen met een tweede verblijf zijn die een extra belasting veroorzaken voor de provinciale voorzieningen wijst het Hof resoluut af. Ook het feit dat het ‘slechts’ 124,00 euro betreft (bedrag dat in 2019 van toepassing was) doet niets ter zake.

Noteer dat het Hof het provinciaal belastingreglement an sich niet kan vernietigen aangezien enkel de Raad van State bevoegd is om een gemeentelijk of provinciaal belastingreglement te vernietigen wegens de schending van het gelijkheidsbeginsel. Ondertussen is zo een verzoek tot nietigverklaring reeds ingediend voor 2023.

Heeft u een tweede verblijf in West-Vlaanderen en heeft u hier vragen over? Neem dan zeker met ons contact op.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!