Nieuwe meldingsplicht voor eigenaars van Frans onroerend goed.

Sinds 1 januari 2021 is er de aangifteverplichting van buitenlands onroerend goed. Bent u echter eigenaar van een onroerend goed in Frankrijk? Dan moet u voor 1 juli 2023 een nieuwe aanmelding doen bij de Franse belastingdienst!

Waarover gaat het?

De Franse wetgever heeft een nieuwe, verplichte melding ingevoerd voor eigenaars van residentiële onroerende goederen in Frankrijk. Deze melding dient te gebeuren uiterlijk 30 juni 2023.

Waarom deze meldingsplicht?

Sinds 1 januari 2023 werd in Frankrijk de zogenaamde taxe d’habitationafgeschaft voor woningen die tot hoofdverblijfplaats van de belastingplichtige dienen. Voor alle andere eigendommen zoals bijv. tweede verblijven, blijft de taxe d’habitation onverminderd van toepassing.

Om de Franse fiscus in staat te stellen deze belasting nog steeds correct te heffen, werd deze nieuwe éénmalige aangifteplicht ingevoerd en dit zowel voor particulieren als bedrijven (dus ook voor Franse SCI’s of Belgische vennootschappen die Frans onroerend goed bezitten), ongeacht u het onroerend goed in onverdeeldheid bezit.

Indien het een gesplitste eigendom betreft, dient de vruchtgebruiker deze aangifte te doen.

Wat moet u melden?

Per onroerend goed (inclusief parkeerplaatsen, kelders,…) moet gemeld worden of u het pand op datum van 01.01.2023 als hoofdverblijfplaats betrekt, het een tweede woning betreft die u zelf bewoond of het pand leegstaat. Indien u de woning niet zelf bewoond, dient u de identiteit van de bewoners en de periode van hun bewoning door te geven.

Merk op dat het om een éénmalige aangifte gaat die enkel bij een wijziging van uw situatie opnieuw dient te gebeuren.

Wanneer moet u melden?

De aangifte dient uiterlijk 30 juni 2023 gebeurd te zijn.

Indien u deze aangifte niet (tijdig) zou doen, of verkeerd of onvolledig zou invullen, riskeert u een boete van 150 EUR per onroerend goed.

Hoe moet u melden?

De melding dient te gebeuren via de website van de Franse belastingdienst (www.impots.gouv.fr) in de rubriek “Gérer mes biens immobiliers”.

Indien u vragen zou hebben of indien wij deze aangifte voor u in orde dienen te brengen, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via roeland@flamee.be .

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!