Een opleidingsplan, ook voor uw werknemers verplicht?

Werkgevers met minstens 20 werknemers zijn vanaf 2023 verplicht een opleidingsplan op te stellen. Dit staat beschreven in de arbeidsdeal, die er gekomen is om meer mensen aan het werk te krijgen en een betere balans tussen werk en privé te creëren.

Voor de berekening van het aantal werknemers wordt gekeken naar de gemiddelde tewerkstelling in voltijdse equivalenten over een periode van vier kwartalen. Om te weten of u in 2023 een opleidingsplan moet opmaken moet u kijken naar het gemiddelde aantal werknemers van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021. Hierin worden enkel werknemers opgenomen die aan de RSZ-regelgeving zijn onderworpen. Studenten komen hier dus niet in aanmerking.

Dit opleidingsplan dient u jaarlijks op te maken, telkens vóór 31 maart. U kan ook een opleidingsplan opmaken voor meerdere jaren, mits de werknemers hiermee akkoord gaan.

Hoe het opleidingsplan er moet uitzien, daar heeft u veel vrijheid in. Er is geen vast model opgesteld voor het plan. Het document moet de aangeboden opleidingen en de doelgroep voor deze opleidingen bevatten. De opleidingen zijn vrij ruim te interpreteren. U mag zowel formele als informele opleidingen opnemen. U moet in het plan wel aandacht hebben voor specifieke doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Denk hier bijvoorbeeld aan oudere mensen, gehandicapten, mensen met een nationaliteit buiten de EU…

Op sectoraal niveau kunnen er wel specifieke voorwaarden worden opgelegd via een paritair comité. Voorlopig is dit enkel gebeurd voor de bouwsector. De komende jaren hebben de sectoren telkens tot 30 september tijd om sectorale voorwaarden op te leggen.

Tot slot bent u volgens de arbeidsdeal ook verplicht om vanaf 2024 gemiddeld vijf individuele opleidingsdagen te voorzien per jaar per werknemer. In 2023 zijn dit gemiddeld drie dagen.
Hebt u minstens 10 werknemers in dienst, maar minder dan 20? Dan moet u slechts één opleidingsdag voorzien. De medewerker is niet verplicht deze dag ook effectief op te nemen.

Heeft u hier specifieke vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Een mail of telefoontje volstaat.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten