Aangifteverplichting buitenlands onroerend goed

Vanaf 1 januari 2021 wordt de aangifteverplichting voor een buitenlands onroerend goed ingevoerd. Dat betekend dat elke belastingplichtige die een in het buitenland gelegen onroerend goed in eigendom heeft, dit spontaan meldt via een afzonderlijke aangifte bij de Administratie.

Deze aangifte is individueel, wat betekent dat partners die samen eigenaar zijn, elk een afzonderlijke aangifte moeten indienen waarin zij hun aandeel in de eigendom meedelen. Tevens moet er per buitenlands onroerend goed een afzonderlijke aangifte ingediend worden.

De mee te delen informatie mbt het onroerend goed is divers. In het bijzonder moet je vermelden: de aard van het onroerend goed (huis, grond, appartement, etc.), de ligging (adres, land, enz.), het eventuele zakelijke recht (vruchtgebruik, opstal, enz.), de oppervlakte voor ongebouwde onroerende goederen en – vooral – de  actuele verkoopwaarde voor gebouwd onroerend goed. Indien de actuele verkoopwaarde niet gekend is, moet je de aanschaffingsprijs en de datum van verwerving vermelden, evenals de melding of er al dan niet verbouwingswerken zijn uitgevoerd.

Wij kunnen u  helpen bij het indienen van deze éénmalige aangifte van uw buitenlandse goederen. De uiterste indieningsdatum is 31 december 2021. Mogen wij u dan ook vragen ons per kerende op de hoogte te brengen indien wij u hierin kunnen bijstaan ?

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!