Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!


In een vorig artikel vertelden we over een nieuwe administratieve formaliteit. Vanaf het aanslagjaar 2024 moeten ondernemers en vennootschappen het formulier 270 MLH toevoegen aan hun belastingaangifte om huurkosten af te trekken voor zakelijk gebruikte onroerende goederen. Wij leggen het u even uit.

Formulier 270 MLH

De huur die u als éénmanszaak of vennootschap betaalt voor beroepsmatig gebruikte onroerende goederen of de vergoeding die u betaalt voor het gebruik van zakelijke rechten (erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid) kan fiscaal in aftrek genomen worden als beroepskost. Voorheen gold die aftrek zonder meer en werden daar geen bijkomende voorwaarden aan gesteld.

Vanaf aanslagjaar 2024 zal dit evenwel niet langer het geval zijn en zal u als huurder de betaalde huur of vergoeding slechts fiscaal in mindering kunnen brengen indien u bij uw aangifte inkomstenbelasting een formulier 270 MLH toevoegt per onroerend goed. Wordt een globale vergoeding betaald voor verschillende onbebouwde percelen, dan volstaat één bijlage evenwel. Wordt deze rapporteringsverplichting niet nageleefd dan zullen de betaalde vergoedingen en voordelen niet aftrekbaar zijn.

Verplichtingen

Belangrijk te noteren is dat de administratie heeft aangegeven dat afschrijvingen niet beschouwd worden als vergoedingen en bijgevolg niet moeten worden opgenomen in de bijlage. In het formulier dienen volgende gegevens te worden verstrekt:

 • De verhuurder of verlener van het zakelijk gebruikrecht
 • De ligging van het onroerend goed
 • De vergoeding die wordt betaald
 • Het bedrag dat in aftrek wordt gebracht

Het betreffende formulier dient meegestuurd te worden met de aangifte en dient verplicht te worden ingediend door volgend personen:

 • Natuurlijke personen die betaalde vergoedingen willen aftrekken als beroepskost;
 • Rechtspersonen die ertoe gehouden zijn een aangifte in de inkomstenbelasting in te dienen en dit ongeacht of er een vergoeding wordt betaald of aftrek wordt genoten.

Niettegenstaande een vzw die onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting betaalde huurvergoedingen niet  fiscaal in mindering kan brengen van zijn belastbaar resultaat zal hij dergelijk formulier wel dienen in te vullen en toe voegen.

Heeft u vragen daaromtrent, geef dan gerust een seintje, dan bekijken wij samen met u of u over alle nodige documenten beschikt om uw aftrek veilig te stellen.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Zelfstandige dienstverlening! Een goede overeenkomst is goud waard …