Een onroerend goed financieren? Denk eens aan uw groepsverzekering of VAPZ!

De recentelijk hoge vastgoedprijzen schrikken potentiële kopers van onroerende goederen allerminst af. Vastgoed geldt namelijk nog steeds als een zogenaamde ‘safe haven’ voor uw vermogen. Het hoeft geen betoog dat er een aanzienlijk kapitaal voorhanden moet zijn opdat een investering in onroerend goed überhaupt mogelijk is. De benodigde liquiditeiten zijn echter niet steeds beschikbaar. Een mogelijke oplossing voor deze situatie is de vervroegde uitkering van uw groepsverzekering of VAPZ. Op deze manier kan de aankoop of (ver)bouwing van een onroerend goed deels gefinancierd worden.

Doorgaans kan er een voorschot opgenomen worden van 60% tot 75% van de opgebouwde reserves. Dit zowel voor uw VAPZ- als voor uw IPT-contract. Er bestaan diverse ‘technieken’ om uw IPT of VAPZ aan te wenden voor de financiering van uw onroerend goed

Voorschot

Voor de financiering wordt hierbij een voorschot opgevraagd aan uw verzekeraar. Dit voorschot slaat op de opgebouwde reserves op dat moment. Op het bedrag dat nog moet worden opgebouwd met toekomstige premies, kan geen voorschot gevraagd worden. De kosten die met deze operatie gepaard gaan variëren, naargelang de aangeboden/gekozen kostenstructuur.

Onderstaande structuren zijn mogelijk:

 • Intrestvrij voorschot: geen rendement op opgenomen voorschot, kost van maximaal 1% op het opgenomen bedrag;
 • Intrestbetalend: rendement op volledige pensioensreserve blijft behouden, u betaalt privé een (aftrekbare) intrest verhoogd met een vergoeding voor de verzekeraar;
 • Intrestkapitaliserend: rendement op volledige pensioensreserve blijft behouden en u betaalt een intrest verhoogd met een vergoeding voor de verzekeraar. De intresten worden gekapitaliseerd en in één keer betaald op einddatum van het contract.

In pand geven van het aanvullend pensioen

U kan uw groepsverzekering ook in pand geven aan een bank, als waarborg voor een krediet dat u  aangaat om een huis of appartement te kopen/verbouwen. Het pensioenplan kan gebruikt worden als overlijdensdekking en kan daarmee gelden als alternatief voor de schuldsaldo-verzekering. Dit is enkel mogelijk indien het verzekerd kapitaal bij overlijden voldoende hoog is.

Lening met wedersamenstelling (financiering met bulletkrediet)

Stel dat u opteert voor een financiering met wedersamenstelling van het kapitaal, dan moet het kapitaal in één keer terugbetaald worden op einddatum. Gedurende de looptijd worden enkel intresten betaald. Bij deze methode dient het pensioenplan als waarborg voor het krediet. Op einddatum dient het geprojecteerde kapitaal te worden gebruikt om de lening terug te betalen. Deze techniek brengt risico’s met zich mee daar het niet vaststaat dat het geprojecteerde kapitaal effectief voorhanden zal zijn op de einddatum. Als dit het geval is, moet het verschil door u worden bijgepast.

Besluit

Een dergelijke constructie kan zeker aangewezen zijn voor ondernemers die op vandaag al wensen te investeren in vastgoed. Welke methodiek uiteindelijk de voorkeur geniet is maatwerk en afhankelijk van verschillende factoren. Wenst u hier meer informatie over? Contacteer ons gerust!

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?