E-commerce: veel voordelen, maar ook veel juridische verplichtingen


Tegenwoordig is het steeds gebruikelijker om aan uw gewone verkoop van goederen en diensten ook een online verkoop te koppelen. Met e-commerce kunt u immers een breder publiek bereiken, een breder assortiment aanhouden en zijn zowel u als uw klanten niet gebonden aan openingstijden. Aan voordelen dus geen gebrek. Die voordelen brengen echter ook een stroom van regelgeving met zich mee. Hieronder brengen wij u alvast op de hoogte van een aantal zaken die u verplicht aan uw (potentiële) klant moet bekend maken. 

De online verkoop aan consumenten is strenger en strikter gereglementeerd dan de online verkoop aan andere ondernemers. De wetgever gaat er immers vanuit dat een ondernemer beter op de hoogte is van het aangekochte product dan een consument, waardoor de consument beter beschermd moet worden.

Herroepingsrecht

Een consument heeft bij een online aankoop meestal een zogenaamd ‘herroepingsrecht’. Dit betekent dat een klant binnen 14 dagen na de bestelling afstand mag doen van de aankoop. U bent verplicht om de klant op dit recht te wijzen. U informeert dus alle klanten in uw webshop van deze mogelijkheid, verduidelijkt de voorwaarden en bezorgt een modelformulier voor de herroeping.

Als de klant hier gebruik van maakt, bent u verplicht binnen de 14 dagen de bestelling volledig terug te betalen. Dit mag u eventueel wel verlengen totdat u de retourzending ontvangt.

Indien u de klant niet correct informeerde over dit herroepingsrecht, zal de termijn automatisch verlengd worden van 14 dagen naar 12 maanden. Dit is een vrij zware sanctie, informeer dus zeker uw klanten voldoende en correct omtrent hun herroepingsrecht.

U moet de consument voorafgaand voldoende informeren

Als e-commerce verkoper heeft u een informatieverplichting tegenover uw potentiële klant. Concreet houdt dat in dat uw webshop (of de webshop waarmee u samenwerkt) minstens het volgende moet vermelden:

 • De totale prijs van de goederen of diensten, inclusief alle belastingen, leveringskosten, verzekeringskosten, etc. Het betreft dus het totaalbedrag van hetgeen de consument moet betalen;
 • Bij het plaatsen van de bestelling moet u de klant er duidelijk op wijzen dat het voltooien van de bestelling een betalingsverplichting inhoudt;
 • De betaalopties moeten duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het plaatsen van de logo’s op uw webpagina);
 • Vermeld ook bij elk goed of bij elke dienst alle nuttige informatie, zoals de voornaamste kenmerken, de wettelijke garantieplicht, etc.;
 • Indien het een dienst betreft met een bepaalde duurtijd, dan moet u de duur van de overeenkomst en de voorwaarden voor opzegging vermelden.

Vermeld ook steeds alle informatie over uzelf

Iedere verkoper met een webshop moet een minimum aan informatie over zichzelf ter beschikking stellen van de (potentiële) klant.

 • De naam van uw onderneming (of uw eigen naam, indien er geen ondernemingsnaam is);
 • De rechtsvorm, indien van toepassing;
 • De zetel (of het adres);
 • Contactgegevens waarop men u kan bereiken, zoals telefoon, mailadres, etc.;
 • Ondernemingsnummer en btw-nummer.

U moet bij e-commerce dus heel wat informatie overmaken aan uw klanten. Aangezien de sancties vrij stevig kunnen zijn, zorgt u er aldus best voor dat u zeker de minimale informatie duidelijk op uw website opneemt. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen. Aarzel niet om ons te contacteren!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Kwijting aan de bestuurders: waarom elk jaar op de agenda van de aandeelhoudersvergadering?

 • Actua / Publicaties

  Bijverdienen als jobstudent? Implicaties op uw belastingen en/of die van uw ouders?

 • Actua / Publicaties

  Een huis kopen via lijfrente – de toekomst van vastgoedinvesteringen?