De investeringsaftrek werd verhoogd! Maar nog een jaartje geduld…

Jullie hebben in ons vorig artikel waarschijnlijk reeds gelezen wat een investeringsaftrek is en wat de huidige percentages zijn. Vanaf 1 januari 2025 wordt voor eenmanszaken en kmo’s de investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 10% voor alle investeringen in hun onderneming. Als het gaat om digitale of groene investeringen loopt deze aftrek zelfs op tot 20% en 40%.

De federale regering bereikte recent een akkoord over een hervorming van de investeringsaftrek. De bedoeling van de wetgever is om de duurzame energietransitie in België stimuleren.

Waarover gaat het?

Bij een onderneming worden de investeringen in kosten genomen pro rata de afschrijvingstermijn van het actief. Dit blijft ongewijzigd.

Echter, indien u (en de investering) aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie hieronder) kunt u daarboven nog de investeringsaftrek toepassen. Dit is een fiscale stimulans voor ondernemingen om te blijven investeren in hun zaak. Het basistarief zal dus vanaf 1 januari 2025 verhoogd worden naar 10%. Enkele voorwaarden:

Voorwaarden voor de onderneming

Voor kleine vennootschappen die in hun laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • maximaal 50 werknemers
 • een jaaromzet van maximaal 9 miljoen euro
 • een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro.

Voorwaarden van de investering

Het moet om een nieuwe investering gaan die uitsluitend beroepsmatig gebruikt wordt.

De aankoop van een tweedehandsmachine of een personenwagen die ook privé gebruikt wordt komt met andere woorden komt niet in aanmerking voor deze aftrek.

40% aftrek voor groene investeringen

Bij sommige investeringen wordt het basistarief van 10% zelfs verhoogd naar 40% indien u investeert in bepaalde groene investeringen:

 • Investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen).
 • Investeringen in emissievrije vervoersmiddelen, zoals bv. elektrische bestel- en vrachtwagens.
 • Andere milieuvriendelijke investeringen, zoals systemen die leiden tot minder waterverbruik, minder afval, minder uitstoot of een hogere duurzaamheid van de productiecyclus, en rookafzuigsystemen in de horeca.
 • Groene digitale investeringen, zoals software die het energieverbruik monitort.

Een lijst met welke investeringen in aanmerking komen voor de investeringsaftrek van 40% zal nog worden opgesteld door de overheid. Deze lijst zal om de drie jaar worden herzien.

20% aftrek voor digitale investeringen

Indien u investeert in digitale investeren zoals software en apparatuur en dit voor  digitale betalings- en facturatiesystemen, e-commerce, CRM-systemen en cyberveiligheid, kunt u genieten van 20% investeringsaftrek.

Aangezien vanaf 2026 digitale facturatie verplicht is, zal dit een mooie stimulans zijn om te investeren in software.

Technologie-aftrek

De bestaande aftrek voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling en in octrooien wordt vervangen door de nieuwe technologieaftrek. Wie investeert in octrooien of onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën zal vanaf 2025 kunnen genieten van een investeringsaftrek van 13,5%.

De gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen voor O&O zal 20,5% bedragen.

Deze percentages liggen vast en zullen niet meer afhankelijk zijn van de inflatie.

Bent u van plan om binnenkort een belangrijke investering te doen binnen uw onderneming? Wilt u weten of deze investering fiscaal en financieel interessant is en op welke termijn u deze uitgave zult kunnen recupereren? Bel of mail ons gerust!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten