Een uithangbord plaatsen aan uw onderneming? Eigen gevel maar niet eigen regels.

Bent u van plan om binnenkort een uithangbord op te hangen om de zichtbaarheid van uw zaak te vergroten? Hou er dan rekening mee dat hiervoor vanaf 1 januari 2024 nieuwe en strengere regels zullen gelden. Met deze nieuwe regels wil de Vlaamse Regering, die hiervoor bevoegd is, de regels uit de jaren ’50 moderniseren. De regering heeft hierbij twee doelen: het bevorderen van de ruimtelijke ordening en het verhogen van de verkeersveiligheid.

Vooreerst stellen wij de ondernemer die nu reeds een uithangbord heeft gerust. Is uw uithangbord in overeenstemming met de huidig geldende normen (voor 1 januari 2024), dan mag dat bord behouden blijven. U hoeft ook niet opnieuw een vergunning aan te vragen, indien dat reeds gebeurd zou zijn.

Ondernemers die pas na 1 januari 2024 een uithangbord plaatsen, zullen met een heleboel bijkomende zaken rekening moeten houden. Daarnaast moet u vanaf nu steeds een vergunning aanvragen, tenzij u aan één van volgende uitzondering voldoet:

 • Het uithangbord is niet zichtbaar vanaf de openbare weg of het openbaar domein;
 • Het uithangbord is niet verlicht of lichtgevend, hangt tegen het gebouw en is kleiner dan 4m2 (opgelet: uw gemeente kan deze regels strenger maken, bekijk dus ook steeds de regels die uw gemeente hieraan stelt).

Voor uithangborden die hier niet aan voldoen moet aldus een omgevingsvergunning worden aangevraagd, die ten gevolge van de nieuwe regels strenger zal worden beoordeeld. Men zal onder meer met onderstaande criteria rekening houden:

 • Belemmert het uithangbord de verkeersveiligheid of schaadt het de zichtbaarheid van verkeerssignalisatie?;
 • Indien het uithangbord verlicht is, mag het de weggebruiker niet verblinden en moet de helderheid aangepast worden afhankelijk van het omgevingslicht;
 • Knipperende borden zijn slechts toegestaan indien geen verkeer is toegestaan in de buurt van het bord. Dit kan ook bij bijvoorbeeld een tijdelijk verkeersverbod ingevolge een evenement.

Wie nu denkt dat de regels duidelijk omschreven zijn, vergist zich. Bovenstaande zijn Vlaamse regels, maar alle gemeenten in Vlaanderen mogen hebben zelf ook nog eens de bevoegdheid om de vereisten strenger te maken. Het is dus perfect mogelijk dat u aan de Vlaamse regelgeving voldoet, maar uw gemeentebestuur toch nog de vergunningsaanvraag weigert. Zelfs indien u aan alle Vlaamse én gemeentelijke criteria voldoet kan men de vergunning weigeren, wanneer men van mening is dat daar gegronde redenen voor zijn. Wat dan telt als gegronde reden, zal pas blijken wanneer de eerste weigeringen bekend worden gemaakt.

Indien u dus een uithangbord wil plaatsen om de zichtbaarheid van uw onderneming te vergroten, hou dan zeker rekening met de verstrengde regelgeving. Vraag ook steeds een vergunning aan bij de gemeente (tenzij u overduidelijk onder een uitzonderingsregel valt). In het beste geval motiveert u ook deze aanvraag (rekening houdende met bovenstaande criteria).

Als laatste beantwoorden wij ook de meest prangende vraag, de sanctie indien u deze procedure niet volgt. Indien u een uithangbord plaatst en daar niet de juiste vergunningen voor hebt, kan u een boete krijgen en kan men u verplichten om het bord te verwijderen. 

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

 • Actua / Publicaties

  Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

 • Actua / Publicaties

  Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten