Terug naar Lexicon

Concurrentievervalsing

Concurrentievervalsing is de onwettige verstoring van de verhouding tussen twee of meerdere concurrerende bedrijven. Een publieke rechtspersoon optredend als overheid, is geen belastingplichtige, tenzij de behandeling als niet-belastingplichtige zou leiden tot een concurrentievervalsing. Bovendien is de vrijstelling van btw,voor de diensten verleend door zelfstandige groeperingen van personen die een werkzaamheid uitoefenen waarvoor ze zijn vrijgesteld of niet-belastingplichtig zijn, slechts van toepassing als er geen gevaar voor concurrentievervalsing is.