Terug naar Lexicon

Automatische ontspanningstoestellen

Een automatisch ontspanningstoestel is een toestel onderworpen aan een bijzondere jaarlijkse forfaitaire belasting indien het voldoet aan vier voorwaarden. Zo dient het een toestel te zijn met een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel, die bedoeld is ter ontspanning, die begint te werken bij het inwerpen van muntstuk, penning of ander middel en gevestigd is op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats.