Terug naar Lexicon

Consulaire ambtenaren

Een consulair ambtenaar is iedere persoon, waaronder begrepen het hoofd van een consulaire post, aan wie in die hoedanigheid de uitoefening van consulaire werkzaamheden is opgedragen. Consulaire ambtenaren worden als rijksinwoners van België beschouwd en genieten van een zeer gunstig regime in het fiscaal recht. Zo genieten de consulaire ambtenaren een vrijstelling van de personenbelasting, een vrijstelling van onroerende voorheffing op de woningen bestemd tot het huisvesten van de ambtenaren, een vrijstelling van de verkregen bezoldigingen in de belasting voor niet-inwoners, een vrijstelling op de inkomsten van onroerende goederen bestemd tot huisvesting van de consulaire ambtenaren in de belasting voor niet-inwoners, een vrijstelling van de kosten van registratie voor de onroerende goederen bestemd tot huisvesting van de consulaire ambtenaren, een vrijstelling van btw voor de leveringen, het invoeren van goederen en diensten in het kader van de consulaire betrekkingen, vrijstelling van accijnsrechten voor leveringen tot officieel of persoonlijk gebruik, een vrijstelling van de lokale belastingen en genieten ze bovendien van een bescherming van hun voorrechten.