Terug naar Lexicon

Computerboekhouding

Computerboekhouding is het bijhouden van de boeken en bescheiden op de computer. Natuurlijke personen en rechtspersonen die een beroep doen op een computersysteem om de boeken en bescheiden voor te leggen of te bewaren, zijn ook verplicht, op verzoek van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie, ter plaatse, de dossiers over de analyses, de programma’s en het beheer van het gebruikte systeem, alsook de informatiedragers en alle gegevens die ze bevatten, ter inzage voor te leggen.