Terug naar Lexicon

Commissionair

Een commissionair is een handelstussenpersoon, in eigen naam handelend voor rekening van een opdrachtgever.