Terug naar Lexicon

Commissieloon

De commissielonen ontvangen door handelsvertegenwoordigers worden aanzien als diverse inkomst in hoofde van de handelsvertegenwoordiger, kunnen als beroepskost worden aangenomen door de opdrachtgever als ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave, geven soms recht op aftrek van btw in hoofde van de opdrachtgever afhankelijk van de bestemming van de geleverde goederen en diensten en worden niet opgenomen in de maatstaf van heffing ter berekening van de btw.