Terug naar Lexicon

Commandverklaring

De commandverklaring is een clausule opgenomen in een toewijzings- of koopakte, waarbij een tussenpersoon (lasthebber, gecommandeerde) het onroerend goed koopt voor rekening van een ander (command, lastgever), waarbij de lastgever eigenaar wordt. De aanwijzing van een gecommandeerde is vrijgesteld van het evenredig verkooprecht en onderworpen aan het algemeen vast verkooprecht van €50,00 op voorwaarde dat de mogelijkheid tot aanstelling van een lastgever is voorbehouden in de akte en dat de aanwijzing bij authentieke akte uiterlijk plaatsvindt op de vijfde werkdag na de dag van de toewijzing of van de overeenkomst.