Terug naar Lexicon

Collectieve pensioentoezeggingen

Een collectieve pensioentoezegging wordt gedaan door de werkgever met het oog op de vorming van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden aan zijn werknemers. De voordelen die voortvloeien uit de betaling van werkgeversbijdragen en premies voor collectieve pensioentoezeggingen zijn vrijgesteld in de inkomstenbelasting. Deze vrijstelling is ook van toepassing op collectieve pensioentoezeggingen gedaan aan bedrijfsleiders, maar deze zijn onderworpen aan meer voorwaarden.