Terug naar Lexicon

Collectieve beleggingsvennootschappen

De heffingsbevoegdheid van collectieve beleggingsvennootschappen is opgenomen in het OESO-modelverdrag en de effectieve verdeling van deze heffingsbevoegdheid hangt af van de afspraken die werden gemaakt tussen de lidstaten onderling.