Terug naar Lexicon

Collectieve beleggingsinstelling

Een collectieve beleggingsinstelling is een instelling met of zonder rechtspersoonlijkheid, die geld aantrekt bij het publiek en dit geld collectief belegt in meerdere effecten volgens het principe van risicospreiding.