Terug naar Lexicon

Cijferberoepen (meldingsplicht)

Personen die een cijferberoep uitoefenen (bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, accountants) en bij de uitoefening van hun beroep, feiten vaststellen waarvan geweten is of vermoed wordt dat de feiten verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten de Cel voor Financiële Informatieverwerking daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Deze verplichting geldt echter niet als de cliënt zijn rechtspositie bepaald wil zien of juridisch advies wenst.