Terug naar Lexicon

Charter van de belastingplichtige

Het charter van de belastingplichtige is een wet ingevoerd ter bestrijding van fraude. Het charter bevat onder andere het principe dat bij een fiscaal geschil dat ook een strafrechtelijk luik heeft, de strafrechter zijn beoordeling moet opschorten tot er een uitspraak is over het fiscale geschil.