Terug naar Lexicon

CFC-wetgeving

Controlled Foreign Company-wetgeving is fiscale antimisbruikwetgeving waarmee men wil voorkomen dat belastingplichtigen hun inkomen laten neerslaan in brievenbusvennootschappen in het buitenland, met name in belastingparadijzen.