Terug naar Lexicon

Certificaten van effecten

Certificaten van effecten vallen onder de als dividend belastbare inkomsten en zijn contracten, waarvan de bepalingen stellen dat de rechtspersoon (emittent) er zich toe verbindt alle opbrengsten en inkomsten uit de effecten te betalen aan de houder van het certificaat.