Terug naar Lexicon

Benzine

Benzine is een mengsel van vloeibare koolwaterstoffen, verkregen uit het distilleren van aardolie en wordt gebruikt als brandstof. Benzine is fiscaalrechtelijk van belang omdat er accijnzen op worden gegeven, overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur van het tarief van de invoerrechten, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen gelode en ongelode benzine.