Terug naar Lexicon

Benelux- Internationale samenwerking

De internationale samenwerking met de Benelux is op bepaalde vlakken relevant, gezien er een nauwere samenwerking mogelijk is, dan binnen de EU. Zo worden processen-verbaal opgemaakt door een Benelux-lidstaat erkend in de andere lidstaten als ware het hun eigen processen-verbaal.