Terug naar Lexicon

Beperkte bestaansmiddelen (partner)

Beperkte bestaansmiddelen van de partner bestaan als de partner minder dan €3.110,00 heeft verdiend gedurende het afgelopen jaar. Ze geven aan de wettelijke samenwonende of gehuwde partner recht op een verhoging van de belastingvrije som.