Terug naar Lexicon

Aftrekbaar passief (succ.)

Het aftrekbaar passief is het geheel van schulden die mogen worden afgetrokken van het actief, waardoor het belastbaar netto actief wordt bekomen. Het aftrekbaar passief in de successierechten bevat twee soorten schulden die mogen worden afgetrokken, met name de nog openstaande schulden van de overledene en de begrafeniskosten.