Terug naar Lexicon

Afvalstoffen (milieuheffing)

Het produceren van afvalstoffen wordt door de wetgever fiscaal afgeraden, waardoor milieuonbewuste belastingplichtigen op fiscaal vlak worden gestraft door middel van hogere belastingen.