Terug naar Lexicon

Administratieve boete (btw)

Voor iedere overtreding van de plicht de belasting te voldoen, wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbel van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting.