Terug naar Lexicon

Aftrek vorige verliezen

Een aftrek vorige verliezen gebeurt door een vennootschap die in het vorig boekjaar verliezen heeft geleden en deze verliezen heeft overgedragen, waarbij de vennootschap de vorige verliezen aftrekt van de belastbare minimumwinst.