Terug naar Lexicon

Aftrek voorbelasting (btw)

Geleverde goederen en diensten kunnen door de belastingplichtige in aftrek worden gebracht van de belasting die hij verschuldigd is.