Terug naar Lexicon

Aftrek voor bijkomend personeel

De aftrek voor bijkomend personeel is de aftrek (in dit geval een vrijstelling van de winst) verkregen door een vennootschap voor elk nieuw personeelslid die voltijds wordt aangesteld voor het verrichten van welbepaalde activiteiten, zoals een diensthoofd voor de uitvoer.