Terug naar Lexicon

Aftrek (btw)

De aftrek houdt in dat een btw-plichtige de door hem betaalde btw in mindering kan brengen van de door hem te betalen btw, en dit volgens de aftrekbeperking van toepassing op het soort kost.