Terug naar Lexicon

Afstammelingen ten laste

Afstammelingen of descendenten zijn de (geadopteerde) kinderen, kleinkinderen, enz. van een persoon. Afstammelingen ten laste zijn descendenten die deel uitmaken van het gezin, waarbij de nettobestaansmiddelen van het kind een bepaald bedrag niet overschrijdt en het kind geen bezoldigingen ontvangt. Afstammelingen ten laste geven recht op de verhoging van de belastingvrije som.